top of page

Giải pháp phân tích video tìm kiếm thông minh

Giải pháp dựa trên nguồn dữ liệu video khổng lồ để phân tách các lớp đối tượng phục vụ cho việc tìm kiếm đối tượng dễ dàng hơn. Đặc biệt hữu ích cho việc truy vết đối tượng trong  tình hình dịch Covid 19.

tim kiem doi tuong.JPG

Hệ thống phân tích tìm kiếm đối tượng thông minh hoạt động dựa trên nguyên lý phân tách và phân loại đối tượng

  • Tích hợp với nguồn dữ liệu video là hệ thống VMS hoặc nguồn video file

  • Phân tách các đối tượng dựa trên chuyển động của đối tượng đó trên nền video

  • Phân loại các đối tượng phân tách được dựa trên các đặc điểm đặc trưng của từng nhóm đối tượng. Ví dụ như: Người, phương tiên, màu sắc, giới tính, thuộc tính khác...

  • Phần mềm hỗ trợ người dùng tìm kiếm các đối tượng quan tâm một cách nhanh nhất dựa trên các đặc điểm đặc trưng của đối tượng đó. Từ đó có thể truy vết được các hoạt động của đối tượng.

Hệ thống phân tích tìm kiếm video có thể được ứng dụng trong đã dạng các lĩnh vực và nhiều tình huống khác nhau, ví dụ như:

  • Truy vết đối tượng mắc Covid 19, truy tìm nhanh các đối tượng F1, F2...

  • Truy tìm các đối tượng tội phạm

  • Phân tích hành vi khách hàng trong các siêu thị, trung tâm thương mại, khu mua sắm...

  • Phục vụ trong công tác quản lý giao thông

  • Giám sát tại các địa điểm du lịch

briefcam-analytics-pelco-partner-1024x51

Kết quả sau khi phân tách đối tượng khỏi video

bottom of page