top of page

Giải pháp phần mềm điều hành sản xuất (MES)

Hệ thống điều hành sản xuất (Manufacturing Execution System) được ví như trái tim của nhà máy thông minh. Hệ thống điều hành sản xuất MES mang đến cái nhìn toàn diện và sâu sắc về mọi hoạt động sản xuất của nhà máy, giúp đảm bảo thực hiện hiệu quả các hoạt động và cải thiện sản lượng sản xuất.

Vị trí của MES trong tổng thể hệ thống điều hành quản lý của nhà máy thông minh là hệ thống trung gian kết nối giữa các hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning – Hệ thống hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp) và hệ thống IIoT – Hệ thống thiết bị thu thập, giám sát và điều khiển dữ liệu. Ranh giới giữa hệ thống MES và ERP không thực sự rõ ràng, nó phụ thuộc vào chiến lược của tổ chức muốn quy trình nào nên nằm trong hệ thống nào mà thôi.

i4.0-cloud-1024x626 (1).png

Hệ thống MES sử dụng công nghệ IoT để cải tiến chất lượng, hiệu quả sản xuất, giám sát hoạt động của máy móc thiết bị. Hệ thống MES bao gồm nhiều các module thành phần, trong đó các module chính gồm có: Quản lý vận hành (Operations), Quản lý kho (Inventory), quản lý chất lượng (Quality) và quản lý bảo trì (Maintenance).

MES.jpg

Hệ thống điều hành sản xuất MES mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp sản xuất, chẳng hạn như:

  • Tối ưu hóa sản xuất

  • Giảm thời gian và chi phí sản xuất

  • Tăng năng lực cạnh tranh

  • Cho phép quản lý đưa ra các quyết định chính xác

  • Chủ động bảo trì trang thiết bị

  • Kiểm soát chất lượng hàng hóa

  • Giảm tồn kho

  • Truy xuất nguồn gôc sản phẩm

  • Thúc đẩy số hóa trong quá trình sản xuất

Và còn nhiều lợi ích khác

ISOTECH hợp tác với nhiều đơn vị đối tác lớn trong nước và trên thế giới để cung cấp giải pháp quản lý điều hành sản xuất MES tốt nhất và phù hợp nhất cho khách hàng

bottom of page