top of page

Giải pháp quản lý tài sản

Tài sản có thể được hiểu ngắn gọn là các nguồn lực giúp công ty phát triển. Đó có thể là vật liệu sản xuất, máy móc, hàng hóa…Với nhiều công ty từ quy mô nhỏ, vừa đến lớn thì vấn đề quản lý quản lý tài sản luôn là bài toán cấp thiết nhằm giảm thiểu thất thoát tài sản, cân bằng và cải thiện năng suất, giảm thiểu các chi phí bảo hành bảo trì.

Giải pháp quản lý tài sản (Asset Tracking hay Asset Management) giúp xây dựng một quy trình theo dõi mọi tài sản trong tổ chức. Nó cung cấp các thông tin chi tiết như: ai đang sử dụng thiết bị, vị trí của thiết bị, tình trạng thiết bị, hiệu suất của thiết bị…

 

ISOTECH cung cấp giải pháp quản lý tài sản tổng thể cho doanh nghiệp bao gồm cả phẩn cứng và phần mềm quản lý.

Hệ thống quản lý tài sản bằng công nghệ nhận dạng vô tuyến RFID

Hiện nay, RFID được sử dụng rất phổ biến để theo dõi tài sản trong nhà. Một hệ thống quản lý tài sản bằng RFID sẽ bao gồm: Các thẻ RFID chứa thông tin của tài sản được gắn vào bề mặt thiết bị, đầu đọc RFID (Có thể là thiết bị cầm tay hoặc cố định) để đọc thông tin từ các thẻ RFID, hệ thống phần mềm thu thập và xử lý thông tin từ đầu đọc RFID.

rfid资产管理系统.jpg

Công nghệ RFID cho phép tự động thu thập và gửi thông tin của tài sản (vị trí, các chỉ số đo, trạng thái bảo hành bảo trì…), các đầu đọc RFID nhận dữ liệu từ thẻ, thông tin được tổng hợp và phân tích từ phần mềm. Từ đó, hệ thống cho phép thực hiện một số tác vụ như kích hoạt cảnh báo, cập nhật thông tin bảo hành bảo trì, định vị tài sản, cập nhật hàng tồn kho…

ISOTECH hướng tới xây dựng một phần mềm quản lý tài sản tổng thể cho doanh nghiệp, trong đó bao gồm các chức năng chính như:

  • Quản lý trạng thái của tài sản: Đang ở đâu, tình trạng còn mới hay đã sử dụng, còn sử dụng được hay đã hỏng…

  • Đo lường đánh giá hiệu quả của thiết bị

  • Truy vết tài sản

  • Quản lý hạn sử dụng, thời hạn bảo hành bảo trì

  • Quản lý tồn kho và hàng dự phòng

  • Dự báo, cảnh báo qua email, SMS

  • Quản lý chi phí

  • Quản lý về đội ngũ, nhóm bảo trì

  • Theo dõi hiệu quả của từng kỹ sư, kỹ thuật viên trong tổ bảo trì

  • Phân tích và báo cáo

Hệ thống phần mềm quản lý tài sản

bottom of page