top of page
Hero image_MCM machine health onscreen i

Giải pháp giám sát điều khiển thiết bị máy từ xa

Giải pháp giúp người vận hành có thể giám sát các thiết bị máy từ xa, điều khiển vận hành từ xa, thu thập phân tích dữ liệu tập trung, cảnh báo và nhận biết sớm các vấn đề cần theo dõi

smart-home.png

Giải pháp nhà thông minh (Smart Home)

Smart Home được hiểu là bộ các giải pháp để kết nối, giám sát và điều khiển các thiết bị trong ngôi nhà qua smart phone, tablet hay máy tính cá nhân. 

manufacturing-execution-system-mes-syste

Giải pháp phần mềm điều hành sản xuất (MES)

Hệ thống điều hành sản xuất (MES) được ví như trái tim của nhà máy thông minh. Hệ thống điều hành sản xuất MES mang đến cái nhìn toàn diện và sâu sắc về mọi hoạt động sản xuất của nhà máy

AssetInventoryManagementSystem@2x.png

Giải pháp quản lý tài sản

Giải pháp quản lý tài sản giúp xây dựng một quy trình theo dõi mọi tài sản trong tổ chức. Nó cung cấp các thông tin chi tiết như: ai đang sử dụng thiết bị, vị trí của thiết bị, tình trạng thiết bị, hiệu suất của thiết bị…

AdobeStock_181425703.jpeg

Giải pháp kiểm soát vào ra

Hệ thống kiểm soát ra vào ( access control) là một hệ thống kiểm soát cửa hoạt động dựa trên công nghệ nhận dạng như thẻ, vân tay, khuôn mặt, mật khẩu, ID…

BMS.jpg

Giải pháp quản lý vận hành tòa nhà thông minh (BMS)

Hệ thống quản lý tòa nhà thông minh BMS (Building Management System) là một hệ thống các giải pháp đồng bộ cho phép giám sát và điều khiển các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà

bottom of page